Archives : May-2014

    Home / 2014 / May (Page 2)

fake hermes belt vs real kningen i arbeidende kvinner har frt til at en del tjenester som tidligere var organisert innad familien, som barnepass, pleie av eldre og lignende, er blitt institusjonalisert i den organiserte delen av det norske arbeidsmarkedet.I andre land gjres derimot omsorgsoppgaver i all hovedsak utenfor det organiserte yrkeslivet da som ulnnet ..
Read more